LOGO

Izvješće o radu Savjetovališta za potrošače Osijek za 2010 :

Raspored savjetovanja potrošača

PONEDJELJAK – opća prava potrošača, područje elektroničkih komunikacija

od 8 do 16 h

UTORAK - opća prava potrošača, područje elektroničkih komunikacija

od 8 do 16 h

Branka Lacković

područje energetike

od 9 do 12 h

SRIJEDA - opća prava potrošača, područje elektroničkih komunikacija

od 8 do 16 h

ČETVRTAK - opća prava potrošača, područje elektroničkih komunikacija

od 8 do 16 h

Branka Panjaković

pravni savjeti, financijske, bankarske i osiguravateljne usluge

od 9 do 12 h

Vlasta Radaković

pravni savjeti, područje vodoopskrbe

od 15.30 do 18.30 h

PETAK - opća prava potrošača, područje elektroničkih komunikacija

od 8 do 1

 

Zaposleni:

Mira Brumerček-Lukačević, voditeljica Savjetovališta

Vesna Zanze, tajnica

Stručni suradnici:

Branka Lacković, stručni suradnik

Vlasta Radakovič, sručni suradnik

Branka Panjaković, stručni suradnik

 

Volonteri:

Maja Korov, dipl.iur, redoviti volonter u Savjetovalištu

 

Aktivnosti:

1. Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača

2. Prikupljanje i analiza podataka

3. Komunikacija s institucijama nadležnim za pojedina pitanja značajna za zaštitu potrošača

4. Izvještavanje

5. Inicijative

6. Komunikacija sa medijima

 

Područja definirana ugovorom (Članak 2.):

Opća prava potrošača

Elektroničke komunikacije

Energetika

Financijske usluge

Ukupno pritužbi: 3257

Elektroničke komunikacije

1. dobro funkcioniranje propisane procedure

2. unaprjeđenje zaštite korisnika brojeva s dodanom vrijednosti

3. problemi s raskidom ugovora u slučaju smrti, odlaska u dom, preseljenja na lokaciju na kojoj davatelj usluge ne može nastaviti pružati uslugu

4. prodaja izvan poslovnih prostorija trgovca

5. vraćanje opreme nakon raskida ugovora

Prijedlog mjera:

3. Definirati propisima mogućnost raskida ugovora u navedenim slučajevima, te uskladiti propise s propisima u EU, u tom dijelu. Prijedloge za to dali smo na okruglom stolu u Ministarstvu.

4. Obvezati davatelje usluga elektroničkih komunikacija da u ugovore unesu i obavijest o pravu na raskid

5. Odnosi se na tvrtku Digi tv koja je zatvorila poslovnice u velikom broju gradova te traži da korisnici koji su raskinuli ugovor demontiraju i pošalju opremu o svom trošku. Prema našim uputama pisali su prigovor u odgovoru na koji su se predstavnici tvrtke pozvali na članak 35. ZOZP koji se uopće ne odnosi na to. Snimljen je prilog za Potrošački kod koji će biti emitiran u subotu 12. veljače.

 

Električna energija

1. dobra suradnja i riješavanje problema putem Povjerenstava

2. opomene – nekoliko dana nakon isteka dospjeća već šalju opomene

 

Prijedlozi mjera:

2. Regulirati propisima koji je najkraći period od dana dospjeća do dana slanja opomene.

Što se tiče opomena u tijeku je kampanja vezana za to, pa iako se odnosi na opomene banaka, odluke nadležnih tijela mogle bi se primjenjivati na sve tvrtke koje šalju opomene

 

Opskrba plinom

nezadovoljstvo kvalitetom

 

Predlozi mjera:

Propisima je definirana mogućnost podnošenja zahtjeva za ispitivanje kvalitete plina. Potrebno je samo natjerati davatelje usluga da to poštuju.

 

Toplinarstvo

1. ugradnja kalorimetara

2. izdvajanje iz sustava

Prijedlozi mjera:

U oba slučaja postoje propisi prema kojima vršimo savjetovanje i informiranje. Problem je u tome što u slučajevima zahtjeva za izdvajanje iz sustava treba prikupiti potpise SVIH stanara iako prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima treba više od 50% stanara da se donese odluka na nivou zgrade. O tome smo izvjestili Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju, gdje nam je rečeno da te propise treba uskladiti.

 

Bankarske usluge

1.Krediti – nemogućnost otplaćivanja, nepovoljan reprogram, devizna klauzula, promjenjiva kanatna stopa

2.Opomene

3.Ovrhe, blokade računa

 

Prijedlozi mjera:

Vezano uz probleme koje se tiču financijskih usluga započeli smo kapanju pod nazivom „Krediti- potrošači u raljama banaka“

 

Ograničenja

Više prigovora

Kompleksniji problemi

Traži se sve veća razina stručnosti

Manje sredstava

Nedovoljno jasno definirane ovlasti inspekcija

Nemogućnost riješavanja problema potrošača putem raspoloživih mehanizama zaštite