LOGO

Financijsko izvješće 2015.

PREGLED TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2015. SAVJETOVALIŠTE U OSIJEKU
 
Opis troška I-III IV-VI VII-IX X-XII Ukupno
MATERIJALNI TROŠKOVI          
Oprema i sitni inventar (nabava i održavanje) 1714,25      1.555,45            279,98            199,00                3.748,68   
WEB stranica (održavanje, izrada)                               -     
REŽIJSKI TROŠKOVI (struja, voda,  čistoća, komunalna naknada)      2.537,36         1.786,94         1.243,82         1.846,36                7.414,48   
Telekomunikacijski troškovi      1.930,27         1.695,14    1746,44      1.821,74                7.193,59   
HRT pretplata          
Poštanski troškovi           87,20               3,10    125,70         608,00                   824,00   
Uredski materijal         476,79            579,76    923,12         271,13                2.250,80   
Stručna literatura          
Potrošni materijal         623,67            437,20    487,50         420,50                1.968,87   
Najam prostora          
Knjigovodstveni servis      5.200,00         3.900,00    5200,00      3.900,00               18.200,00   
Naknada banke         827,45            924,32    877,20         843,94                3.472,91   
Čiščenje 1.140,00      1.140,00         1.140,00         1.140,00                4.560,00   
Osiguranje          
Javni bilježnik 168,75                      168,75   
UKUPNO 14.705,74   12.021,91      12.023,76      11.050,67             49.802,08   
           
IZDACI ZA AKTIVNOSTI          
Usluge promidžbe          
Grafičke usluge          
Izdaci za reprezentaciju          
Tiskani materijal          
Edukacija 150,00        
Ostalo           166,25              70,76            104,79                   341,80   
UKUPNO 150,00         166,25              70,76            104,79                   341,80   
           
IZDACI ZA PLAĆE I NAKNADE          
Bruto plaće,     59.039,40       59.039,40       59.039,40       58.028,59             235.146,79   
Zamjena  GD/BO          
Naknada za prijevoz      1.600,00         1.800,00         1.200,00         1.500,00                6.100,00   
Božićnica, regres, djeca          
VANJSKI SURADNICI                               -     
UKUPNO 60.639,40   60.839,40      60.239,40      59.528,59           241.246,79   
           
PUTNI IZDACI          
Putni nalog 1.360,00      2.028,00         1.216,80            785,60                5.390,40   
Smještaj               527,00                   527,00   
UKUPNO      1.360,00        2.028,00        1.216,80        1.312,60               5.917,40   
OSTALO          
SVEUKUPNO   76.855,14      75.055,56      73.550,72      71.996,65           297.458,07