LOGO

Financijsko izvješće 2016.

PREGLED TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2016. SAVJETOVALIŠTE U OSIJEKU
 
Opis troška I-III IV-VI VII-IX X-XII Ukupno
MATERIJALNI TROŠKOVI     949,05    
Oprema i sitni inventar (nabava i održavanje)                               -     
WEB stranica (održavanje, izrada)               350,00                   350,00   
REŽIJSKI TROŠKOVI (struja, voda,  čistoća, komunalna naknada)      2.701,89         1.681,15            965,80            321,83                5.670,67   
Telekomunikacijski troškovi      2.046,93         1.483,14    768,81         283,45                4.582,33   
HRT pretplata          
Poštanski troškovi         102,10              43,30    18,60           18,60                   182,60   
Uredski materijal         161,40            196,50    51,80                  409,70   
Stručna literatura          
Potrošni materijal           26,80              38,70    24,99           30,80                   121,29   
Najam prostora          
Knjigovodstveni servis      1.300,00         8.100,00    3200,00         800,00               13.400,00   
Naknada banke         778,78            538,68    1231,14         219,12                2.767,72   
Čišćenje 760,00      1.520,00            240,00              80,00                2.600,00   
Osiguranje          
Javni bilježnik           447,50                       447,50   
UKUPNO 7.877,90   14.048,97        7.450,19        2.103,80             31.480,86   
           
IZDACI ZA AKTIVNOSTI          
Usluge promidžbe          
Grafičke usluge          
Izdaci za reprezentaciju          
Tiskani materijal          
Edukacija          
Ostalo 81,80         161,62            242,25              80,89                   566,56   
UKUPNO 81,80         161,62            242,25              80,89                   566,56   
           
IZDACI ZA PLAĆE I NAKNADE          
Bruto plaće,     53.443,20       50.214,40       48.600,00       32.400,00             184.657,60   
Zamjena  GD/BO          
Naknada za prijevoz         900,00            900,00            900,00            600,00                3.300,00   
Božićnica, regres, djeca          
VANJSKI SURADNICI                               -     
UKUPNO 54.343,20   51.114,40      49.500,00      33.000,00           187.957,60   
           
PUTNI IZDACI          
Putni nalog 323,10         405,60            811,20                  1.539,90   
Smještaj                               -     
UKUPNO         323,10           405,60           811,20                  -                 1.539,90   
OSTALO          
SVEUKUPNO   62.626,00      65.730,59      58.003,64      35.184,69           221.544,92