LOGO

Pravila Privatnosti

 

 

Udruzi „Potrošački forum“ (u daljnjem tekstu: Udruga) stalo je do zaštite privatnosti osobnih podataka građana (u daljnjem tekstu: ispitanika) te ovim Pravilima privatnosti ispitanicima koji joj se obraćaju pobliže objašnjava način obrade njihovih osobnih podataka te njihova prava, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Uredba), propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima. Uredba je stupila na snagu dana 25. svibnja 2018.Ovim Pravilima privatnosti Udruga pruža informacije o voditelju obrade podataka, prikupljenim i obrađenim podacima, svrsi i pravnom temelju prikupljanja podataka, primateljima osobnih podataka, razdoblju pohrane, zaštiti osobnih podataka, pravima ispitanika u odnosu na te osobne podatke i o pravu na prigovor.

 

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

Za obradu Vaših osobnih podataka odgovorna je, kao voditelj obrade, Udruga „Potrošački forum“ iz Osijeka, Ulica Hrvatske Republike 19b pri kojoj djeluje Savjetovalište za potrošače u Osijeku.

Udruzi se možete obratiti na gore navedenu poštansku adresu, kao i na broj telefona 031/200-246 ili elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . 

Koje osobne podatke prikupljamo?

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koje nam dajete uz privolu, uslijed Vaših upita za koje tražite besplatan pravni savjet. Pritom davanje Vaših osobnih podataka nije obavezno.

Osobni podaci koje Udruga obrađuje su: ime, prezime, mjesto u kojem je Vaše prebivalište ili boravište, broj telefona i/ili adresa elektroničke pošte. 

Koja je svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka?

Prema čl. 124. Zakona o zaštiti potrošača, udruge za zaštitu potrošača jedan su od nositelja zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Pri našoj Udruzi „Potrošački forum“ djeluje Savjetovalište za potrošače u Osijeku čiji rad financiraju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo financija.

Osobne podatke prikupljamo u svrhu upisivanja u tablicu u kojoj evidentiramo zaprimljene upite potrošača, a tu tablicu potom dostavljamo isključivo Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvu financija. Pravni temelji za takvo prikupljanje su:

- Ugovor o dodjeli financijske podrške za povedbu projekta „Savjetovanje potrošača II./2018.“ koji je Udruga sklopila s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta dana 29. lipnja 2018.,

- Ugovor o dodjeli financijske podrške za povedbu projekta „Savjetovanje potrošača II./2018.“ koji je Udruga sklopila s Ministarstvom financija dana 29. lipnja 2018.

Za prikupljanje Vaših osobnih podataka u svakom pojedinačnom slučaju tražimo Vašu privolu, kao temelj prikupljanja i obrade koja je u tom slučaju zakonita, uz napomenu da niste obvezni dati svoje osobne podatke.

Privolu možete u svakom trenutku povući, što ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole koja je provedena prije njezinog povlačenja.Tko ima pristup Vašim osobnim podacima te kome ih dostavljamo?

Unutar Udruge, pristup Vašim podacima imaju isključivo djelatnici Udruge u svojstvu izvršitelja obrade, radi ispunjenja ugovornih i zakonskih obveza Udruge prema Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvu financija.

Izvan Udruge, Vaše osobne podatke dostavljamo isključivo Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvu financija, kao primateljima osobnih podataka.Koliko dugo se Vaši osobni podaci pohranjuju?

Osobne podatke trajno pohranjujemo, uz mogućnost da ih u svakom trenu na Vaš zahtjev izmijenimo ili, uslijed povlačenja privole, trajno obrišemo, bez nepotrebnog odgađanja.Kako štitimo Vaše osobne podatke?

Udruga provodi ove mjere zaštite Vaših osobnih podataka:

- uspostava tehničkih i organizacijskih mjera za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka i odgovarajuće razine sigurnosti,


- uspostava tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje da budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu vrstu obrade te da se osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.Koja su Vaša prava?

Kao ispitanici u smislu Uredbe, imate sljedeća prava:

- pravo na pristup informacijama o voditelju obrade, svrsi i pravnoj osnovi obrade, primateljima Vaših osobnih podataka, razdoblju pohrane, pristupu, ispravku i brisanju osobnih podataka, podnošenju prigovora, povlačenju privole,

- pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo,

- pravo na ispravak ili nadopunu Vaših osobnih podataka


- pravo na brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko: 1) više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni; 2) povučete privolu na kojoj se temelji obrada i ako ne postoji druga osnova za obradu; 3) uložite prigovor na obradu; 4) su podaci nezakonito obrađeni; 5) se podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem Udruga podliježe.

- pravo na ograničenje obrade,


- pravo na prenosivost podataka,


- pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka,


- pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.Upute o pravu na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na temelju svoje posebne situacije, u vezi obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas.


U tom slučaju, više ne smijemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Prigovor nam možete uputiti izravno u našem uredu ili pisanim putem:

Udruga „Potrošački forum“

Ulica Hrvatske Republike 19b

31000 Osijek


E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

U Osijeku, 8. kolovoza 2018.